Privacy is belangrijk, ook voor u.

Privacy Statement

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en een helder Privacy Statement en wanneer nodig passen we deze aan. Zoals nu, met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). 

Hiernaast heeft u de gelegenheid het Privacy Statement te downloaden.

 

 

Downloads met meer informatie:

PrivacyStatement-versie-2018.1.02